Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Најнови вести Сите вести
Натпревари - Основно школо

ПИСМА ПОКАНИ ЗА РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2017

ПОЧИТУВАНИ
Во прилог се писмата покани за Регионалниот натпревар за учениците од основното образование во учебната 2016/2017 година:
12. Регион Кочани, Зрновци, Чишиново-Облешево, Виница                          види тука
13. Регион Крива Палнка, Ранковце, Кратово                                                  види тука
14. Регион Куманово, Старо Нагоричане                                                         види тука
15. Регион Охрид, Дебрца                                                                                 види тука
16. Регион Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Долнени                             види тука
17. Регион Штип, Пробиштип, Карбинци                                                          види тука
18. Регион Струга Вевчани                                                                                 види тука
19. Регион Струмица, Радовиш, Босилево, Василово, Ново Село, Конче     види тука
20. Регион Тетово, Јегуновце, Вратница, Брвеница                                        види тука
21. Регион Велес, Св. Николе, Градско, Чашка                                                види тука
22. Регион Кичево                                                                                               види тука

23/03/2017

Натпревари - Основно школо

ПИСМА ПОКАНИ ЗА РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2017

ПОЧИТУВАНИ 
ВО прилог се писмата покани за Регионалниот натпревар за учениците од основното образование во учебната 2016/2017 година:
1.Регион Берово, Пехчево, Делчево, Македонска Каменица                      види тука
2.Регион Битола, Ресен, Демир Хисар, Новаци, Могила                             види тука
3.Регион Бутел, Чаир, Чучер Сандево, Шуто Оризари                                 види тука
4.Регион Центар-Скопје                                                                                   види тука 
5.Регион Маврово Ростуше, Центар Жупа                                                     види тука
6.Регион Гази Баба, Петровец, Илинден,                                                       види тука
7.Регион Гевглеија, Дојран, Валандово, Богданци                                        види тука
8. Регион Гостивар, Врапчиште                                                                       види тука
9. Регион Карпош, Ѓорче Петров, Сарај                                                          види тука
10. Регион Кавадараци, Неготино, Росоман, Демир Капија                          види тука
11. Регион Кисела ВОда, Аеродром, Сопиште, Студеничани, Зелениково  види тука

23/03/2017

Натпревари - Основно школо

ПИСМА ПОКАНИ ЗА УЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2016/2017

ПОЧИТУВАНИ
Во прилог се писмата покани за учество на РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Истите ќе бидат поставени на оваа страна поединечно за секој регион, а ќе бидат испратени и хартиена форма по пошта до сите училишта од основното образование поединечно.
Писма покани    види тука
Со почит 
Алекса Малчески

22/03/2017

Останато

ПРИПРЕМНИ ТЕСТОВИ ЗА EGMO 2017, MMO 2017, BMO 2017

ПОЧИТУВАНИ
Сојузот на математичари на Македонија ја продолжува праксата за поставување на оваа страна на припремни тестови за ОЛИМПИЈАДИ. Секако дека овој начин на припрема за олимпијади не може да ги замени клисичните припреми кои се прават во останатите земји, а кои се спроведуваат во форми на класични математички кампови и класични математички школи. Секако дека за тоа основна пречка е недостатокот на финансиски средства. Решенијата на задачите треба да ги доставите на адреса
           natprevari.smm@gmail. com.
По доставување на решенијата ќе добиете официјални решенија на задачите од тестот.
Со почит Алекса Малчески
припремен тест бр.1    види тука
припремен тест бр.2    види тука
припремен тест бр.3    види тука
припремен тест бр.4    види тука

21/03/2017

За нас

Сојузот на математичари на Македонија е здружение на граѓани математичари од Македонија, настанат со здруженија на граѓани, организирани во друштва на математичари во градовите од Македонија, заради усогласување и остварување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности кои се стремат кон негување популаризација и унапредување на математиката и нејзина примена.

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.