Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Најнови вести Сите вести
Останато

SEEMOUS 2016/КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦИ

ПОЧТИТУВАНИ
На ден 13.02.2016 година од 13 часот во просториите на Машински факултет ќе се одржи изборен натпревар за учество на Меѓународната студентска олимпијада SEEMOUS 2016. Заинтересираните студенти и средношколци може своето учество на тестирањето да го најават на адресата
     natprevari.smm@gmail.com
со назнака "тестирање за SEEMOUS 2016".
Во прилог е поставен CURICULUM за SEEMOUS. 
Со почит Алекса Малчески

Меѓународен математички натпревар КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦИ 2016
Меѓународниот математички натпревар Кенгур без граници 2016 година ќе се одржи на 17.03.2016 година со почеток во 11 часот. Ве покануваме на учество на овој натпревар кој е единствен во светот по својата структура и квалитет. Темите од кои се бирани задачите се како и во претходните години, и се стандардните натпреварувачки теми: Теорија на броеви, Алгебра, Геометрија, Комбинаторика и се разбира ЛОГИКА. Секоја од задачите е од логички карактер, поврзана со практични проблеми, што овој натпревар го прави уникатен и ценет. 
Во прилог е писмото покана за учество на овој натпревар. 
писмо покана   види тука

09/02/2016

Натпревари - Основно школо

НАТПРЕВАРИ ПО МАТЕМАТИКА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

ПОЧИТУВАНИ
На почеток сме на сезоната на натпреварите по математика за учениците од основното образование. На сите ученици-натпреварувачи им пожелуваме многу успех. Во прилог се писмото покана за учество на ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2015/2016 и писмото покана за учество на РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2015/2016. 

писмо покана за учество на општинскиот натпревар за учениците од основното образование види тука
писмо покана за учество на општинскиот натпревар за учениците од основното образование види тука

Со почит 
Алекса Малчески


ТЕСТИРАЊЕ ЗА SEEMOUS
ПОЧТИТУВАНИ
На ден 13.02.2016 година од 13 часот во просториите на Машински факултет ќе се одржи изборен натпревар за учество на Меѓународната студентска олимпијада SEEMOUS 2016. Заинтересираните студенти и средношколци може своето учество на тестирањето да го најават на адресата
     natprevari.smm@gmail.com
со назнака "тестирање за SEEMOUS 2016".
Во прилог е поставен CURICULUM за SEEMOUS. 
Со почит Алекса Малчески

09/02/2016

Останато

7-ми ЕВРОПСКИ МАТЕМАТИЧКИ КОНГРЕС(7th EUROPEAN CONGRESS of MATHEMATICS)

ПОЧИТУВАНИ
Иако дописот од организаторот на 7-от ЕВРОПСКИ МАТЕМАТИЧКИ КОНГРЕС со закаснение од неколку месеци пристигна до Сојузот на математичари на Македонија, сепак вредно е јавно да се објави за сите математичари во Македонија како и љубители на математиката да имаат веродостојна информација за оваа голема манифестација. 
Во прилог
допис од огранизаторот
постер
Со почит 
Алекса Малчески

31/01/2016

Натпревари - Основно школо

Учесници на Регионалниот натпревар за учениците од средното образование во учебната 2015/2016 година

УЧЕСНИЦИ НА РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Учесници на Регионалниот натпревар за учениците од средното образование 2015/2016 година

1. Регион Скопје. 
    категорија А               категорија Б        писмо покана
2. Регион: Крива Паланка, Куманово, Кратово, Пробиштип, Свети Николе.      
    категорија А        писмо_покана                                
3. Регион: Тетово,Гостивар,Кичево, Охрид, Струга, Дебар, Маврово-Ростуше, Центар Жупа
    категорија А              категорија Б         писмо_покана    
4. Регион: Валандово, Кавадарци, Неготино,Гевгелија,Велес, Богданци.  
    категорија А               категорија Б         писмо покана    
5. Регион: Битола, Ресен, Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Демир Хисар.  
    категорија А               категорија Б         писмо_покана     
6. Регион: Берово, Делчево, Кочани, Штип, Струмица, Радовиш, Виница. 
    категорија А               категорија Б         писмо_покана     

Право на учество имаат и учениците кои не беа учесници на вториот општински натпревар, а ги исполнуваат условите за учество според одредбите од Правилникот за натпревари во средното образование. 

Со почит Алекса Малчески

31/01/2016

За нас

Сојузот на математичари на Македонија е здружение на граѓани математичари од Македонија, настанат со здруженија на граѓани, организирани во друштва на математичари во градовите од Македонија, заради усогласување и остварување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности кои се стремат кон негување популаризација и унапредување на математиката и нејзина примена.

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.