Кошничка| Вести|Македонски [ + ]
Најнови вести Сите вести
Списанија

Нумерус 40-2_2014

Почитувани
ВО печат влезе новиот број на Нумерус 40_2, за учебната 2014/2015 година, во неизменета форма како што беше највен претходно. Во момнетот се уште има доволен број на примероци од првиот број Нумерус 40_1, и вашите нарачки на списанието може да продолжат со вообичаената динамика. Се додека насловот  го има на оваа страна на СММ во делот списанија, истиот може и да се нарачува. 
Претседател на СММ
Алекса Малчески 

28/10/2014

Останато

9-та меѓународна математичка олимпијада за студенти SEEMOUS

ПОЧИТУВАНИ
Во периодот од 03.03-08.03.2015 во Охрид, Република Македонија ќе се одржи престижната 9-тата меѓународна студентска олимпијада SEEMOUS.  Оваа година организатор на истата е Сојузот на математи~ари на Македонија. Наскоро со сите детаљи за натпреварот ќе биде достапна посебна страна на Олипијадата изработена во СММ. Во овој момент за олимпијадата може да се видат детаљи на страната 
http://www.massee-org.eu/index.php/mathematical/seemous
СО почит 
Претседател на СММ
Алекса Малчески

24/10/2014

Останато

5-ти конгрес на математичарите на Македонија

Почитувани
Во периодот од 24.09-27.09.2014 во прекрасниот амбиент на градот Охрид, и бескрајно љубезниот персонал на хотелот Метропол се одржа 5-от конгрес на математичарите на Македонија. Крајно академската атмосфера, учестото на преку 180 учесници и презентирани преку 130 научни труда, како и големиот број на еминентни поканети предавачи му дадоа посебен белег на конгресот. Секако потврда за вкупната успешност на конгресот е општата констатација на сите присутни дека вакви манифестации во организација на СММ треба да има почесто во Република Македонија. Раководството на СММ и вкупната македонсака математичка фела секако дека во иднина ќе обрне внимание на таа забелешка на учесниците на конгресот.     
Претседател на СММ, Алекса Малчески

01/10/2014

Списанија

Нумерус 40-2

Почитувани
Во завршни припреми е вториот број на Нумерус 40-2, за учебната 2014/2015 година. За СММ добредојдени се ваши предлози, написи, забелешки како за овој број така и за сте наредни броеви. Истите може да се достават на адресата sojuz.na.matematicari@gmail.com. 
Со почит
Уредништвото на Нумерус - повеќе види тука

18/09/2014

За нас

Сојузот на математичари на Македонија е здружение на граѓани математичари од Македонија, настанат со здруженија на граѓани, организирани во друштва на математичари во градовите од Македонија, заради усогласување и остварување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности кои се стремат кон негување популаризација и унапредување на математиката и нејзина примена.

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.