Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Најнови вести Сите вести
Натпревари - Основно школо

ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ И НИВНИТЕ МЕНТОРИ

ПОЧИТУВАНИ УЧЕНИЦИ
Сојузот на математичари на Македонија ве информира дека податоците за учество на Општинскиот натпревар по математика во основното образование одржан на 24.02.2018 година се ТРАНСПАРЕНТНО и ЈАВНО објавени на сајтот во информациите "ОПШТИНСКИ-ОСНОВНО групни резултати-ПО РЕГИОНИ_II дел" и "ОПШТИНСКИ-ОСНОВНО групни резултати-ПО РЕГИОНИ". Овие податоци се официјални и истите го потврдуваат учеството на секој ученик на истиот натпревар. Учениците кои имаат потреба да го докажат своето учество на натпреварот, слободно да ги користат за таа намена. 
Претседател на СММ
Алекса Малчески

14/03/2018

Натпревари - Основно школо

КЕНГУР 2018 ФИНАЛНИ ПРИЈАВИ

ПОЧИТУВАНИ
Во прилог е списокот на школи кои се пријавија на најдобриот математички натпревар од област на логичка математика. Се замолуваат сите кои се пријавиле а не се на овој список под хитно да јават со порака на меилот 
    kangaroo.macedonia@gmail.com
списоци на пријавени
   1.основно образование     види тука
   2. средно образование      види тука
Со почит
Алекса Малчески
претседател на СММ

12/03/2018

Натпревари - Основно школо

АЗИСКО-ПАЦИФИЧКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 2018///РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2018

ПОЧИТУВАНИ
Во прилог е списокот на пријавени учесници за АЗИСКО-ПАЦИФИЧКАТА математичка олимпијада. Почитувани ОЛИМПИЈЦИ, можда некои од вас не се на овој список а пратиле соодветна пријава за учество на натпреварот. Заради тоа, ве замолуваме да оние ученици кои нема да се најдат на овој список, одма да испратат е-маил на адресата 
       natprevari.smm@gmail.com
список на учесници       види тука
дополнет список            види тука
Со почит Алекса Малчески
претседател на СММ
___________________________________________________________________________
ПОЧИТУВАНИ
Регионалниот натпревар за учениците од основното образование 2018 година, како што е најавено ќе се одржи на 31.03.2018 година со почеток во 09:00 часот. Во прилог е писмото покана за организација на овој натпревар. 
писмо покана    види тука
Натпреварувачите од градот Охрид, оние кои се пласирале на Регионалниот натпревар, ќе се натпреваруваат во градот Струга, односно во струшкиот регион. 
Со почит 
Алекса Малчески
претседател на СММ
___________________________________________________________________________
За да се избегнат сите недоразбирања поврзани со натпреварот Кенгур 2018, СММ писмото покана за Кенгур 2018 го поставува на АЛБАНСКИ ЈАЗИК:
писмо покана     види тука

06/03/2018

Натпревари - Основно школо

РЕГИОНАЛЕН ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2018/////ОПШТИНСКИ-ОСНОВНО групни резултати-ПО РЕГИОНИ_II дел// КЕНГУР 2018_РОК за ПРИЈАВА е 08.03.2018

ПОЧИТУВАНИ
Сојузот на математичари на Македонија има соопштува на НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ од ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ дека учесници на РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР се сите ученици кои осовоиле 30 и повеќе поени. Наскоро ќе бидат објавени и официјалните списоци за учесниците. 
Алекса Малчески
претседател на СММ
___________________________________________________________________________
ПОЧИТУВАНИ
Заради интресот на многу училишта за меѓународниот натпревар КЕНГУР 2018, и барање на дополнителни рокови за пријавување, СММ ОБЈАВУВА дека краен рок во кој МОЖЕТЕ ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ за кенгур 2018 е 
            08.03.2018 година
Пријавите се од општ карактер, и училишта и физички лица. 
Со почит 
Алекса Малчески
__________________________________________________________________________
ПОЧИТУВАНИ

Заради специфични околности поврзани со одржување на Меѓународниот натпревар Кенгур 2018 во градот ОХРИД, соопштуваме дека истиот ќе се одржи и во овој град. Краен рок за ПРИЈАВУАЊЕ е 12.03.2018 година до 23:59 часот. Во прилог е писмото кое треба секој ученик кој е ИНДИВИДУАЛЕН учесник ОХРИД да го пополни. Истиот треба да се испрати на адресите на СММ, и секој ученик да го има при себе на денот на натпреварот. Натпреварот се спроведува под исти околности под кои се спроведува воо било кое место во Република Македонија. 

лично писмо за учество на КЕНГУР 2018    види тука

Со почит Алекса Малчески
претседател на СММ
___________________________________________________________________________
ПОЧИТУВАНИ

Сојузот на математичари на Македонија го спроведе петтиот ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ. Во прилог се резултатите од општинскиот натпревар по региони. Учесниците на Регионалниот натпревар за учениците од основното образование ќе го уточни комисијата за основно образование. Истите ќе бидат објавени јавно на оваа страна. 
РЕЗУЛТАТИ  II дел
12. Регион Центар-Скопје                                                                                 види  тука
13. Регион Карпош, Ѓорче Петров                                                                   види  тука
14. Регион КИсела Вода, Аеродром, Зелениково, Студеничани                  види  тука
15. Регион Штип, Карбинци, Пробиштип                                                        види  тука
16. Регион Струга, Вевчани                                                                              види тука
17. Регион Струмица, Василево, Босилево, Ново Село, Радовиш, Конче   види  тука
18. Регион Велес, Лозово, Чашка, Градско, Св. Николе                                види  тука
19. Регион Тетово, Јегуновце, Теарце, Брвеница                                          види  тука
20. Регион Гази Баба, Илинден, Петровец                                                      види  тука   
21. Регион Бутел, Чаир, Чучер Сандево, Шуто Оризари                                види  тука
22. Регион Дебар, Маврово-Ростуше, Центар Жупа                                       види  тука  

04/03/2018

За нас

Сојузот на математичари на Македонија е здружение на граѓани математичари од Македонија, настанат со здруженија на граѓани, организирани во друштва на математичари во градовите од Македонија, заради усогласување и остварување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности кои се стремат кон негување популаризација и унапредување на математиката и нејзина примена.

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.