Кошничка| Вести|Македонски [ + ]
Најнови вести Сите вести
Останато

5-ти конгрес на математичарите на Македонија

Почитувани
Во периодот од 24.09-27.09.2014 во прекрасниот амбиент на градот Охрид, и бескрајно љубезниот персонал на хотелот Метропол се одржа 5-от конгрес на математичарите на Македонија. Крајно академската атмосфера, учестото на преку 180 учесници и презентирани преку 130 научни труда, како и големиот број на еминентни поканети предавачи му дадоа посебен белег на конгресот. Секако потврда за вкупната успешност на конгресот е општата констатација на сите присутни дека вакви манифестации во организација на СММ треба да има почесто во Република Македонија. Раководството на СММ и вкупната македонсака математичка фела секако дека во иднина ќе обрне внимание на таа забелешка на учесниците на конгресот.     
Претседател на СММ, Алекса Малчески

01/10/2014

Списанија

Нумерус 40-2

Почитувани
Во завршни припреми е вториот број на Нумерус 40-2, за учебната 2014/2015 година. За СММ добредојдени се ваши предлози, написи, забелешки како за овој број така и за сте наредни броеви. Истите може да се достават на адресата sojuz.na.matematicari@gmail.com. 
Со почит
Уредништвото на Нумерус - повеќе види тука

18/09/2014

Натпревари - Средно школо

Натпревари по математика во средното образование во учебната 2014/2015 годинасредното

Согласно одредбите од акредитацијата за организирање и одржување на натпревари во средното образование, СММ натпреварите по математика во средното образование во учебната 2014-2015 година ги закажува во следните термини:
   Општински натпревар:             24.01.2015 година
   Регионален натпревар:            14.02.2015 година
   Државен натпревар:                 14.03.2015 година
   Македонска математичка олимпијада 2015: 11.04.2015 година.
Види повеќе тука

15/09/2014

Натпревари - Основно школо

Натпревари по математика во основното образование во учебната 2014/2015 година

Согласно одредбите од акредитацијата за организирање и одржување на натпревари во основното образовани, СММ натпреварите по математика во основното образование во учебната 2014-2015 година ги закажува во следните термини:
   Општински натпревар:             28.02.2015 година
   Регионален натпревар:            28.03.2015 година
   Државен натпревар:                 02.05.2015 година
   Јуниорска македонска математичка олимпијада: 30.05.2015 година. 
Повеќе види тука

14/09/2014

За нас

Сојузот на математичари на Македонија е здружение на граѓани математичари од Македонија, настанат со здруженија на граѓани, организирани во друштва на математичари во градовите од Македонија, заради усогласување и остварување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности кои се стремат кон негување популаризација и унапредување на математиката и нејзина примена.

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.