Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Вести

ПОШТА

Почитувани
На дена 20.10.2017 година испратена е пошта до сите школи во Република Македонија. Во пликот покрај другите работи има:
-Сертификат за акредитиран професор за натпревари по математика
-Брошура за активностите на СММ во оваа учебна година
-Сертификати од натпреварите по математика за учебната 2016/2017 година
и друго...
Ве молиме внимателно прочитајте го писмото кое е во секој плик. 
Брошура на активностите на СММ во 2017/2018 година      види тука
СЕ ЗАМОЛУВААТ СИТЕ СКОПСКИ УЧИЛИШТА СВОЈОТ ПЛИК ДА ГО ПОДИГНАТ ПРЕКУ ТАТЈАНА ШЕКУТКОВСКА (075 321093)
Со почит Алекса Малчески
претседател на СММ

21/10/2017

ДОДЕЛУВАЊЕ НА МЕДАЉИ

На ден 27.10.2017 година Сојузот на математичари на Македонија ќе изврши свечено делување на медаљите од Иранската геометриска олимпијада. Се покануваат сите учесници кои освоиле медаљи и сите учесници кои освоиле пофалница (решиле цела задача од тестот) да присутвуваат на овој свечен чин за македонската математика. Се покануваат и сите други активни чинители да присутвуваат на овој настан. Свеченото доделување ќе се одржи во 12 часот во просториите на Машинскиот факултет-Скопје. 
Со почит 
Алекса Малчески
Претседател на СММ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Се замолуваат колегите и сите останати од Република Македонија да ги читаат сите вести за кои се заинтересирани. За истото доволно е да го притиснат копчето ВЕСТИ и истите редоследно ќе се презентираат. 
Со почит 
Алекса Малчески

16/10/2017

Научно популарно списание СИГМА

ПОЧИТУВАНИ
Два броја од математичкото списание СИГМА влегоа во печат. Во печат влегоа Сигма 106 и Сигма 107. Во текот на идната недала очекуваме истото да биде достапно до вас. Очекуваме од вас истото да го порачате на вообичаениот начин, т.е. преку Татјана Шекутковска (075 321093)
содржина сигма 106
содржина сигма 107
Со почит
Алекса Малчески
претседател на СММ

16/10/2017

Поштенска пратка

Почитувани колеги
Денеска 09.10.2017 година е испратена поштенска пратка во која се содржат материјали од натпреварите од учебната 2016/2017 година во СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА. Притоа, меѓудругото се содржат:
-Брошура за натпреварите за оваа година
-Акредитации на професорите
-Материјали од Кенгур 2017
-Дипломи од натпреварите во средното образование, 
и друго. Се надеваме дека за неколку дена ќе ги добиете. 
Со почит 
Алекса Малчески
Претседател на СММ

09/10/2017

Страни: 123> Last ›

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.