Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Вести

Научно популарно списание СИГМА

ПОЧИТУВАНИ
Два броја од математичкото списание СИГМА влегоа во печат. Во печат влегоа Сигма 106 и Сигма 107. Во текот на идната недала очекуваме истото да биде достапно до вас. Очекуваме од вас истото да го порачате на вообичаениот начин, т.е. преку Татјана Шекутковска (075 321093)
содржина сигма 106
содржина сигма 107
Со почит
Алекса Малчески
претседател на СММ

16/10/2017

Поштенска пратка

Почитувани колеги
Денеска 09.10.2017 година е испратена поштенска пратка во која се содржат материјали од натпреварите од учебната 2016/2017 година во СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА. Притоа, меѓудругото се содржат:
-Брошура за натпреварите за оваа година
-Акредитации на професорите
-Материјали од Кенгур 2017
-Дипломи од натпреварите во средното образование, 
и друго. Се надеваме дека за неколку дена ќе ги добиете. 
Со почит 
Алекса Малчески
Претседател на СММ

09/10/2017

Матемаички Билтен-трет број 2016 година

Почитувани
ВО печат влезе последниот број на научното списание Математички Билтен 2016, 3. Истиот се објавува и во хартиена форма и во електроска форма со свои специфични кодови(види http://math.bilten.smm.com.mk/ ). Во прилог го поставуваме бројот во електроска форма.
математички билтен      види тука
Се надеваме дека во наредниот период и поглем  број на македонски математичари ќе се јават со свои статии во наредните броеви на ова наше списание. Во оваа и наредната недела во печат ќе влезат и наредните два броја на ова списние. 
Со почит Алекса Малчески

09/10/2017

АКТИВНОСТИ НА СММ ВО УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА-прва брошура

ПОЧИТУВАНИ 
Во прилог е првата брошура во која се содржани дел од активностите на СММ во учебната 2017/2018 година. Нејзина содржина се термините за натпревари во основното и средното обрзование во учебната 2017/2018 година, теми за натпревари во средното образование, термин во кои че се одржат сите олимпијади кои се во органзација на СММ, писмо покана за Европскиот математички куп. 
повеќе види тука
Со почит Алекса Малчески

04/10/2017

Страни: <1234> Last ›

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.